February 2012 Blog Posts (51)

Spool File In Oracle For Rman

Thanx For Reading My Blog Give Comment's & Suggesstions At The End of The Blog :-)…

Continue

Added by Rohit Khurana on February 29, 2012 at 3:00am — No Comments

ORA-00265: instance recovery required, cannot set ARCHIVELOG mode

ACTION = Clean Shutdown Required  SHUTDOWN NORMAL , SHUT IMMEDIATE

SQL> select name , log_mode , flashback_on , dbid from v$Database;NAME      LOG_MODE          FLASHBACK_ON             DBID

--------- ------------ ------------------       ----------

ORCL     …

Continue

Added by Rohit Khurana on February 28, 2012 at 11:30pm — 5 Comments

ORA-16006: audit_trail destination incompatible with database open mode

Action: When the Database is opened for read-only access, the audit_trail initialization parameter can only be set to "OS" or "NONE" (FALSE).

SQL> STARTUP MOUNT;

ORACLE instance started.

 

Database mounted.

SQL> ALTER DATABASE OPEN READ ONLY;

ALTER DATABASE OPEN READ…

Continue

Added by Rohit Khurana on February 27, 2012 at 1:30am — No Comments

Dropped Tablespace Recovery PART -5

STEP -10)# REMEMBER THIS THING WHENEVER YOU TAKE YOUR DATABASE IN PAST OPEN THE DATABASE WITH RESETLOGSRMAN> ALTER DATABASE OPEN RESETLOGS;database opened# CHECK OUT THE TABLESPACE NAMED JACKSPARROW WE RECOVERD OR NOT…

Continue

Added by Rohit Khurana on February 23, 2012 at 11:30am — No Comments

Dropped Tablespace Recovery PART-3

# ASSUME THAT SOME OF YOUR JUNIOR DBA DELETED YOUR TABLESPACE NAMED JACKSPARROW ACCIDENTLYSTEP -6)SQL> DROP TABLESPACE JACKSPARROW INCLUDING CONTENTS AND DATAFILES;Tablespace dropped.# TAKE A LOOK THE…

Continue

Added by Rohit Khurana on February 23, 2012 at 11:03am — No Comments

Dropped Tablespace Recovery PART -4

STEP -8)# CONNECT WITH RMAN AND RESTORE THE OLD CONTROLFILE IN WHICH OUR JACKSPARROW TABLESPACE INFORMATION EXISTRMAN> RESTORE CONTROLFILE FROM 'F:\oracle\product\10.2.0\flash_recovery_area\ORC…

Continue

Added by Rohit Khurana on February 23, 2012 at 11:00am — No Comments

Dropped Tablespace Recovery PART-2

STEP -3)# SHUTDOWN THE DATABASE - NORMAL OR YOU CAN USE IMMEDIATESQL> SHUT IMMEDIATE;

Database closed.

Database dismounted.

ORACLE instance shut down.# TAKE DATABASE AT MOUNT STAGE TO TAKE A FULL AND…

Continue

Added by Rohit Khurana on February 23, 2012 at 10:30am — No Comments

Dropped Tablespace Recovery PART-1

STEP -1)# ASSUME THAT YOU HAVE A TABLESPACE NAME CALLED - JACKSPARROW SQL> CREATE TABLESPACE JACKSPARROW

    DATAFILE 'F:\ORACLE\PRODUCT\10.2.0\ORADATA\ORCL\JACK.DBF'

    SIZE…

Continue

Added by Rohit Khurana on February 23, 2012 at 10:00am — No Comments

RMAN UNTIL SCN EXAMPLE

SQL*Plus: Release 10.2.0.1.0 - Production on Mon Feb 20 11:40:51 2012Copyright (c) 1982, 2005, Oracle.  All rights reserved.

Connected to:

Oracle Database 10g Enterprise Edition Release 10.2.0.1.0 - Production

With the Partitioning, OLAP and Data Mining optionsSTEP -1)…Continue

Added by Rohit Khurana on February 21, 2012 at 11:30pm — 6 Comments

ORA-38760: This database instance failed to turn on flashback database

SQL*Plus: Release 10.2.0.1.0 - Production on Mon Feb 20 11:40:51 2012Copyright (c) 1982, 2005, Oracle.  All rights reserved.

Connected to:

Oracle Database 10g Enterprise Edition Release 10.2.0.1.0 - Production

With the Partitioning, OLAP and Data Mining optionsSQL> SET LINE 9090

SQL> SELECT…

Continue

Added by Rohit Khurana on February 21, 2012 at 10:00pm — No Comments

SSH Configuration between oracle Rac Nodes

Ssh Konfigurasyonu rac sistemlerde bir node üzerinde tün nodelara kurulum yapmak vs işlemleriçin gereklidir.Ssh konfigürasyonu aslında nodelar arasında şifresiz hareket edebilmeyi sağlar.Bu yazımızda ssh konfigürasyonu yapacağız.

         Öncelikle aşağıdaki komutla ssh çalışıp çalışmadığı kontrol edilir.Eğer ssh çalışıyorsa birçok id sıralanacaktır.$ pgrep sshd

858

1520

23668

19892

874         Daha Sonra .ssh dizini oracle user…

Continue

Added by Özcan YILDIRIM on February 17, 2012 at 4:23am — No Comments

Sending Mail and Monitoring Grid Control target status

Veritabanı  Yönetiminde bazen bir durumu sürekli veritabanı üzerinden kontrol etmemeiz yada monitor etmemeiz gerekebilir. İstemediğimiz bir event oluştuğunda anında haberdar olmak ve mudahale etmek isteriz.Bunun için veritabanında çalıştırdığımız sql yada pl/sql programların bize döndürdüğü sonuç nasıl mail atılır inceleyelim.
Öncelik Veritabanında mail atmak için aşağıdaki ayarlamaların yapılması gerekmektedir.
Mail gönderebilmemeiz için bizim bir SMTP configurasyonu…
Continue

Added by Özcan YILDIRIM on February 17, 2012 at 4:23am — No Comments

How to Move An Oracle Data file To Another Starage Area

Bir Oracle Veritabanında datafile 'ı başka bir diske taşıma işleminin adımları veritabanının arşiv modda olup olmaması durumuna göre belirlenir.Bu işlemleri aşağıda olumsuz durumlar karşısında geri dönme senaryoları ile birlikte bulabilirsiniz.
                SELECT log_mode FROM v$database;
Sorgusu ile veritabanının arşiv modda olup olmadığını görebilirsiniz.
Eğer Veritabanı Arşiv Modda ise (ARCHIVELOG) datafile aşağıdaki adımlarla diger bir diske…
Continue

Added by Özcan YILDIRIM on February 17, 2012 at 4:22am — No Comments

Linux For oracle Dba - 2

Linuxda çalışabilmek için linux yapı mimamirisi temel seviyedede olsa bilinmelidir. Çünkü linux çok esnek bir konfigürasyon yapısına sahiptir.Sadece configürasyon dosyalarını düzenleyerek çok farklı bir linux oluşturabilir yada yanlış düzenlediğiniz bir dosyadan dolayı sisteminize zor anlar yaşatabilirsiniz.Öncelikle linux yapı mimarisini anlatıp, hangi klasörde ,ne tür dosyalar bulunur ve vi editörü nedir? Nasıl kullanılır temel seviyede açıklamaya çalışacağız.
Linux Dosyalama…
Continue

Added by Özcan YILDIRIM on February 17, 2012 at 4:21am — No Comments

Linux For Oracle DBA - 1

Bu yazımızda linux kullanmaya başlarken bilinmesi gereken en temel komutları ve ne işlev yaptıkalrını örneklerle açıklamaya çalışacağız. Bu noktada sürecimizi bir oracle dba ‘in bilmesi gereken linux bilgilerini anlatarak devam edeceğiz.
Neden Linux komutlarını bilmeliyiz: Linux desktop ekranı her ne kadar olsada yapısı gereği komut ları bildiğinizde istediğiniz işlemleri daha çabuk yapmanızı, ekranlar ve dosyalar içinde boğulmaktansa genel dosya yapısını öğrendiğinizde…
Continue

Added by Özcan YILDIRIM on February 17, 2012 at 4:20am — No Comments

PL / SQL Composite Data Types And Usage

PL / Sql ile programlama yaparken veri kaynağı olarak tabloları kullanırız. Yaptığımız işler tablolardan verileri okuyup, bu verileri yorumlayarak yine tablolara veriler eklemek yada tabloları güncellemek olarak temel anlamda tanımlanabilir. Bu işlemleri yaparken diğer programlama dillerindeki gibi  kontrol blokları , döngüler, hata denetim sistemleri vs. kullanılır. Ancak bazen diziler ile işlemler yaptığımızda yada değişken olarak kullanmak istediğimiz veri bir tek veri değilde bir kolon…

Continue

Added by Özcan YILDIRIM on February 17, 2012 at 4:19am — No Comments

Introduction to PL / SQL programming

Bu yazımızda PL/ SQL hakkında başlangıç aşamasında bilgiler bulacaksınız. Tabi ilerleyen zamanlarda, yazılarımıza daha spesific konularda yer vereceğiz. Sql ilişkisel veritabanlarında veriye ulaşmak ve bu veriyi okumak, yorumlamak, değiştirmek yada verinin depolandağı birimler ile her türlü işlemlerin yapıldığı kodlardır.
SQL (Structured Query Language) yani yapısal sorgulama dili aslında dört kategoride düşünülebilir.
DDL : (Data Definition Language): Verinin…
Continue

Added by Özcan YILDIRIM on February 17, 2012 at 4:19am — No Comments

Log File Sync & Log File Parallel Write Wait Event

Analiz ve Çözüm Yöntemleri

                Oracle Veritabanında bir user commit işlemi çalıştırdığında, user’a ait session bilgileri memory den alınıp diske yazılmak üzere redolog dosyalarına yazılır. Commit işlemi sırasında session LGWR prosessine geçip log buffer içeriğini redolog dosyalarına  yazacaktır.

Log buffer sessiona ait commitlenmiş ancak redolog dosyalarına henüz yazılamamış bilgiler içerir. LGWR prosesi redolog dosyalarına yazma işlemini…
Continue

Added by Özcan YILDIRIM on February 17, 2012 at 4:18am — No Comments

Oracle Sql Tuning Metodları

Sql Tuning Metodoloji si aslında sql querylerin yani uygulama tarafından sürekli kullanılmakta olan sqllerin performansının artırılması için oluşturulmuş standart çalışmalar bütünüdür diyebiliriz. İşte bu yazımızda inefficient (kötü yazılmış sql) nedir tanımlayacak ve daha sonra bu sqlleri belirlerken yada monitör ederken kullanılacak ttolları ve yöntemleri inceleyeceğiz. En son kısımda da performans geliştirme için neler yapılabilir listeleyeceğiz.

    Bir sql Neden Yavaş Çalışır?…

Continue

Added by Özcan YILDIRIM on February 17, 2012 at 4:16am — No Comments

Basic Index Principles

Bu yazımızda Oracle Performans geliştirmleri konsuunda bir çerçeve çizip, farklı açılardan tanımlamalar yaptıktan sonra query tuning için gerekli olan index prensiplerinden ve temel query tuning prensiplerinden örnekler ile bahsetmeye çalışacağız.
                Öncelikle Oracle Performans Tuning Nedir? Şeklinde bir soruya benim vereceğim cavap; Oracle Veritabanına dayalı uygulamaların mümkün olan en kısa zamanda işlevini gerçekleştirmesi için yapılan çalışmalar…
Continue

Added by Özcan YILDIRIM on February 17, 2012 at 4:15am — No Comments

Monthly Archives

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

Oracle Community On

I'm not a fan of advertising, and so I will not be including any advertisements on OracleCommunity.net. However, managing this community does not come without cost! If you are willing to donate to help pay for the monthly community fees and domain services I accept Bitcoin and PayPal donations.

Donate Bitcoins

Badge

Loading…

Blog Posts

Augment the Speed and Efficiency of Website Development with Joomla

Over the past few years, Joomla has emerged out as one of the greatest platforms for designing, developing, and deploying websites and web applications worldwide. Joomla scales up extremely well, uses less memory and gives a brilliant performance. Hire skilled and experienced Joomla developers to use Joomla CMS for developing simple and complex corporate websites. You can even enhance the functioning of your existing website by using this open source platform.

By outsourcing Joomla…

Continue

Posted by Alvaro Dee on March 20, 2017 at 4:00am

Top 10 Interview Questions & Answers for Java Developers

An organization hiring a Java developer is looking for someone who can code the applications flawlessly. For the period after Java training, the following is a very important list of ten Java interview questions. Make sure you tap the benefits of this comprehensive list of questions shared by our Java counterparts to crack your next interview.

1. What is immutable…

Continue

Posted by Michael Warne on March 17, 2017 at 3:00am

Get the Best Website for Your Business in a Set Time Frame

If you sell products online, you must be knowing how time-consuming and mundane it is to upload products. There are chances of you looking for someone to handle your product data entry tasks. A company that has a wealth of experience and is known for providing its customers with data entry services for a variety of eCommerce solutions can deal efficiently with high volumes of work without any hassle.…

Continue

Posted by Alvaro Dee on March 17, 2017 at 2:47am

Sell More with Better Quality Product Images

In this dynamic business environment, a company that thinks strategically stays ahead of the competition. Every business having an online presence requires pictures of high quality for advertising its products and services. Companies have today understood that people always relate better to visual cues. Compelling pictures have the ability of making…

Continue

Posted by Alvaro Dee on March 14, 2017 at 11:46pm

© 2017   Created by Steve Karam.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service